top of page

KONCHOWANIE USZU

CONCHING

  • 45 min
  • 180 złotych polskich
  • Orientalnie Sopot

Opis usługi

Polega na spalaniu specjalnej ziołowej świecy, którą osadza się w uchu. Podczas spalania się świecy wytwarza się podciśnienie w kanale usznym. Powstaje ono na skutek tzw. efektu komina i prowadzi do dostrzegalnej regulacji ciśnienia zatok i błony bębenkowej. Ciśnienie krążące dostarcza sprężoną parę olejków, wzbogaconą ziołowymi substancjami do wnętrza ucha. W wyniku tego następuje efekt uzdrowienia podrażnionych sfer. Działanie prądu podciśnienia wyciąga osady i zanieczyszczenia z ucha. Ciepło stymuluje punkty energetyczne ucha i powoduje prawidłowy obieg energii, działa na zakończenia nerwów oddziałując na mało dostępne części układu słuchu. ​Zabieg poprzedzony delikatnym masażem ucha i okolic zatok. It consists in burning a special herbal candle, which is placed in the ear. When the candle burns, a vacuum is created in the ear canal. It arises as a result of the so-called chimney effect and leads to a perceptible regulation of sinus and tympanic membrane pressure. Rezerwacje prosimy dokonywać za pośrednictwem strony www.booksy.com lub telefonicznie 881 200 793.


Dane kontaktowe

  • plac Konstytucji 3 Maja 3, 81-704 Sopot, Poland

    +48 724 774 262

    orientalnie.sopot@gmail.com


bottom of page