top of page

Regulamin Orientalnie Sopot

Orientalnie Sopot (Terapie Manualne Karolina Ramutkowska), dalej zwany „SPA” ze stroną internetową www.orientalniesopot.com oraz siedzibą w Sopocie przy ul. Plac Konstytucji 3 Maja 3, 81-704 Sopot. 

 1. Orientalnie SPA oferuje kompleksowy pakiet usług z  Działalności związanej z poprawą kondycji fizycznej oraz zabiegów kosmetycznych. 

 2. Klienci Salonu są zobowiązani do zapoznania się z regulaminem świadczenia usług przed rozpoczęciem zabiegu oraz do przestrzegania jego postanowień i stosowania się do zaleceń personelu. Przed przystąpieniem do zabiegu musi wypełnić kwestionariusz zdrowia. 

 3. Klient ma obowiązek stosowania się do zaleceń po zabiegowych zgodnie z instrukcją przekazaną podczas zabiegu.

 4. Klient ma obowiązek poinformować pracownika o pogorszeniu swojego samopoczucia w trakcie wykonywania zabiegów.

 5. Jeżeli klient posiada jakieś przeciwwskazania zdrowotne do wykonania pewnych zabiegów, np. choroba, ciąża, trwające leczenie, niedawno odbyty zabieg medyczny, jest zobowiązany poinformować o tym osobę wykonującą zabieg. Osoby z chorobami serca nie mogą korzystać z sauny.

 6. Osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub narkotyków oraz osoby z chorobami zakaźnymi, wysypkami, otwartymi ranami nie mogą korzystać z zabiegów SPA. Decyzję ostateczną podejmuje pracownik Spa.

 7. Zalecamy:
  - unikanie kąpieli słonecznych bezpośrednio po zabiegach
  - unikanie obfitych posiłków przed zabiegami.

 8. Na umówiony zabieg należy przybyć minimum 5 min. przed planowaną godziną rozpoczęcia.

 9. W przypadku spóźnienia na umówiony termin, spa zastrzega sobie prawo skrócenia czasu zabiegu.

 10. W przypadku zamiaru odwołania lub zmiany terminu zabiegu, prosimy o poinformowanie Spa.

 11.  Zarezerwowane indywidualnie zabiegi obciążają rachunek gościa kwotą 30% ceny, w przypadku nie zgłoszenia się na zabieg lub nie odwołania minimum 24 godziny przed umówionym terminem.

 12. Niewykorzystane w umówionym terminie zabiegi, wchodzące w skład pakietu / voucherów / karnetów, przepadają. Klientowi nie przysługuje wówczas zwrot pieniędzy lub inna forma rekompensaty.

 13. Termin ważności vouchera to 3 miesiące. Data ważności widnieje na zakupionym voucherze podarunkowym. Istnieje możliwość przedłużenia vouchera jednorazowo maksymalnie do 3 tygodni po terminie ważności (np. z powodu choroby). 

 14. SPA nie ponosi odpowiedzialności za biżuterię i inne kosztowności klientów wniesione na teren SPA.

 15. Na terenie SPA zabronione jest:
  - palenie tytoniu
  - wnoszenie i spożywanie żywności i alkoholu
  - używanie telefonów komórkowych
  - głośne i nieodpowiednie zachowanie w gabinecie oraz na recepcji SPA wpływające w jakikolwiek sposób na dyskomfort innych gości

 16. Zakup danej usługi jest równoznaczny ze złożeniem przez klienta oświadczenia, iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do skorzystania z tej usługi oraz, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego warunki. 

 17. Możliwość zamiany składowych pakietu SPA (masaże, zabiegi) istnieje tylko w przypadku stwierdzonych udokumentowanych przeciwwskazań zdrowotnych.

 18. Osoby mające nie ukończone 18 lat mogą korzystać z usług SPA, wyłącznie za zgodą rodziców bądź prawnych opiekunów.

 19. SPA zastrzega sobie prawo do odmówienia wykonania zabiegu / masażu osobom z widocznymi objawami infekcji takimi jak kaszel, katar, gorączka itp.

 20. SPA nie bierze odpowiedzialności za powikłania po zabiegu lub brak pożądanych efektów zabiegu w przypadku nie stosowania się do zaleceń po zabiegowych oraz pielęgnacji domowej.

 21. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

bottom of page